opac, catalogo, online,servizi, biblioteca, sebina

Metrike kai aphegese : gia mia systematike metrike kai rythmike analyse ton kabaphikon poiematon

Papazoglou, Chrestos

2012

  • Lo trovi in
  • Scheda
  • Unimarc
USMM8@Scienze Antichita' Filologia moderna

Scienze Antichita' Filologia moderna

Documento disponibile

Inventario
016 4839
Collocazione
SA.FM. 889.1. PAPAC
Note
1 volume